Home

Welkom! Deze website gaat over het Koninkrijk van God dat Jezus kwam brengen op aarde ruim 2000 jaar geleden.

Dit Koninkrijk is sinds die tijd gaan groeien en zal daarmee doorgaan totdat de hele aarde vervuld is (zie o.a. het boek Daniël 2:44).

Jezus gaf aan zijn volgelingen de opdracht: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen (alles wat je nodig hebt in je leven) zullen je erbij gegeven worden’ (zie Matthëus 6:33).

Deze website is erop gericht om te zoeken naar dit Koninkrijk om het te begrijpen, te gaan zien en werkelijkheid te zien worden.

Blog

Zijn Big Tech bedrijven de inquisitie van onze tijd?

Onlangs heb ik de film ‘Storm: letters van vuur’ gekeken. Een mooie, nederlandstalige film die me aan het nadenken zette… Deze film gaat over een jongen Storm en speelt rond het jaar 1521. Het is een paar jaar nadat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde. In deze stellingen schrijft hij op welke punten …

Contact

Leuk dat je deze website over het Koninkrijk van God bezoekt.

Heb je vragen of wil je contact opnemen? Stuur een email naar info@opzoeknaarhetkoninkrijk.nl