Home

Welkom! Deze website gaat over het Koninkrijk van God dat Jezus kwam brengen op aarde ruim 2000 jaar geleden.

Dit Koninkrijk is sinds die tijd gaan groeien en zal daarmee doorgaan totdat de hele aarde vervuld is (zie o.a. het boek Daniël 2:44).

Jezus gaf aan zijn volgelingen de opdracht: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen (alles wat je nodig hebt in je leven) zullen je erbij gegeven worden’ (zie Matthëus 6:33).

Deze website is erop gericht om te zoeken naar dit Koninkrijk om het te begrijpen, te gaan zien en werkelijkheid te zien worden.

Blog

De strijd om onze perceptie van hemel en hel

Dit is een vertaling van een artikel van Martin Geddes (overgenomen met toestemming) van 8 augustus 2020. “Van alle soorten tirannie, is tirannie voor de bestwil van de slachtoffers het meest onderdrukkend.” – C.S. Lewis Als kwaadaardige genialiteit bestaat, hoe kunnen we dan weten of we bedrogen worden of niet? Hoe voorzichtig we ook zijn, …

Contact

Leuk dat je deze website over het Koninkrijk van God bezoekt.

Heb je vragen of wil je contact opnemen? Stuur een email naar info@opzoeknaarhetkoninkrijk.nl