Het is tijd om als Jozua de strijd aan te gaan

“Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb” Jozua 1:6 (NBV)

In onderstaande video (11m20s) leg ik uit dat we net als Jozua en het volk Israel, het gevecht moeten aangaan om wat God ons heeft beloofd en geeft in bezit te nemen. Als God iets geeft betekent dat niet dat we moeten wachten en elke dag uit het raam kijken of het al zover is. We moeten er niet voor terug schrikken om in actie te komen en strijd te leveren die nodig is …

Staan in de raad van God
Na jaren in de woestijn waarin Mozes het volk leidde en God heel direct voor hen zorgde door eten (manna en kwakkels), water uit de rots en bescherming (hun kleren en sandalen versleten niet), brak de tijd aan waarin Jozua de opdracht kreeg om het volk te leiden naar een tijd van volwassenheid en verantwoordelijkheid. Ze moesten strijden om het land in bezit te nemen en een eigen bestaan gaan opbouwen. Jozua kon het volk hierin leiden omdat hij tijdens de periode van 40 jaar in de woestijn had geleerd om heel dicht bij God te zijn en in zijn raad te staan.

“Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de HEER met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet.” Exodus 33:7-11 (NBV)

Voor ons ligt ook een strijd in het ontmaskeren en vernietigen van de invloed van duisternis die zoveel mensen in z’n greep heeft en kapot wil maken. Als we deze strijd oppakken zal het Koninkrijk van God – waarin alles draait om Jezus – zich steeds verder kunnen uitbreiden.

Dit is geen letterlijke strijd tegen mensen, maar een strijd in de onzichtbare (geestelijke) wereld die uiteindelijk gevolgen heeft in onze zichtbare wereld. God houdt van alle mensen en wil dat deze allemaal vrij komen van de greep van de duisternis. Het lichaam van Jezus (alle gelovigen) speelt hierin een cruciale rol.

In de wereld anno 2018 zie ik duidelijk dat Jezus aan het werk is om door mensen heen de duisternis terug te dringen en zaken recht te zetten. Zijn Koninkrijk bestaat uit Gerechtigheid, Vrede en Blijdschap (Romeinen 14:17). Er is veel opschudding op dit moment op het wereldtoneel: het bekend worden van grootschalige misbruik zaken via #metoo, de ontwikkelingen in Korea, Iran, Brexit, grootschalige corruptie op wereldniveau die langzaamaan zichtbaar wordt en wordt aangepakt. De bijbel zegt dat het Koninkrijk van Jezus dat hij 2000 jaar geleden heeft gevestigd alleen maar zal groeien en toenemen.

Strijd je mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.