Wat is er aan de hand in de wereld?

Vanaf vanochtend (dinsdag 7 augustus 2018) zijn zware sancties van de VS tegen Iran in werking getreden. De EU gaat hier fel tegenin en heeft aangekondigd dat Europese bedrijven die wel zaken doen met Iran worden gecompenseerd als ze schade lijden doordat de VS geen zaken meer wil doen.

Begin mei dit jaar trok de VS zich onder leiding van Trump terug uit de zogenaamde ‘Iran-deal’ die in 2015 is gesloten met Iran door de VS, Canada, China, Rusland en de EU. De wereldwijde media reageerde furieus en toch zegt Donald Trump dat hij WORLD PEACE in gedachten heeft. Hoe zit dat?

Noord Korea
Laten we om hier meer van te begrijpen kijken naar wat er met Noord Korea is gebeurd. In het najaar van 2017 liepen de spanningen hoog op. Noord Korea heeft in 2017 verschillende rakettesten gedaan en zichzelf tot kernmacht verklaard. Het land beweerde raketten te hebben die het vaste land van de VS konden bereiken. Er werden sancties ingesteld door de Trump regering en de spanningen liepen zo hoog op dat een kernoorlog onafwendbaar leek. Via onder andere Twitter liet Trump duidelijk merken wat hij van Kim Jong-Un vond, hij noemde hem zelfs ‘Rocket Man’ en zei niet terug te deinzen voor totale vernietiging van Noord Korea.

Op 8 november was Trump in China op bezoek bij president Xi als onderdeel van zijn tour door Azie. Tijdens dit bezoek is ook de situatie in Noord Korea besproken. Vanaf begin 2018 ontstaat er beweging tussen Noord en Zuid Korea. Uiteindelijk ontmoeten de leiders van beide landen elkaar op 27 april 2018. Uiteindelijk is er de ontmoeting van Kim Jong-Un met President Trump op 12 juni 2018 in Singapore. Deze ontmoeting leidt tot een verklaring dat beide landen gezamenlijk gaan werken aan vrede op het Koreaanse schiereiland.

Wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Om dit te begrijpen moeten we kijken naar wat er achter de schermen is gebeurd. Maak kennis met ‘Q’.

Wie of wat is Q?
Op 28 oktober 2017 verschijnt er een bericht op een anoniem internet board ondertekend door een anoniem persoon die zichzelf ‘Q’ noemt. Vanaf 28 oktober 2017 tot het moment van schrijven heeft deze Q – ook wel QAnon (anon als afkorting van ‘anonymous’) genoemd – ruim 1800 berichten geplaatst. Deze persoon (of wat veel mensen denken, een team van personen) beweert een hoog geplaatste official te zijn van de VS die dichtbij de Trump regering staat en ‘Q clearance’ heeft, wat wil zeggen toegang tot alle geheime zaken en inlichtingen van de VS op het hoogste niveau.

In de berichten van Q wordt gewaarschuwd dat de wereld zoals we die kennen niet is wat het lijkt. Achter veel gebeurtenissen in de wereld gaat een duistere, corrupte elite schuil die controle over de wereld wil en daarbij niets en niemand ontziet om hun doel te bereiken. Een wereldwijde groep van politici, CEO’s, een aantal machtige families en bekende artiesten maken deel uit via allerlei groepen en kringen van dit wereldwijde netwerk. Organisaties als de CIA en de FBI zijn betrokken, maar ook bedrijven als Facebook, Twitter en Netflix. Veel van de bekende media – meestal naar verwezen als Main Stream Media (MSM) – staan bol van corruptie en duistere zaken.

Als je dit leest klinkt het waarschijnlijk te bizar om waar te zijn. Maar toch denk ik dat er goede reden is om aan te nemen dat het waar is. Wat ik je vooral aanraadt is om mij niet te geloven op basis van wat ik hier schrijf, maar om zelf op onderzoek uit te gaan en je eigen conclusies te trekken. Mocht het allemaal onzin zijn wat ik hier schrijf, geef ik dat later graag toe als het blijkt. Tot nu toe vind ik het mijn verantwoordelijkheid om je dit te laten zien zodat je de kans hebt om je eigen conclusie te trekken. Onderaan dit artikel vind je een aantal suggesties waar je je zoektocht kunt starten. Deze video geeft in 13m08s een duidelijke introductie naar dit verhaal.

In de berichten van Q die ik volg vanaf april 2018 op aanraden van een vriend, wordt ook veel gesproken over Noord Korea. Sterker nog, Q wist vaak nog voordat dingen plaatsvonden te melden wat er ging gebeuren. Een steeds overtuigender wordend bewijs dat Q echt is en inderdaad dichtbij het team van Trump staat.

In onderstaand bericht laat Q op 9 maart 2018 weten dat er een deal is met Kim Jong-Un. Dit is 3 maanden voor de daadwerkelijke summit die in Singapore plaatsvond.

Q refereert in deze post aan een tweet van President Trump van 14 november 2017 na afloop van zijn trip naar Azië. Achter de schermen is er dus al een deal gemaakt en de daadwerkelijke summit op 12 juni was een formaliteit voor de buitenwereld. Q schrijft ook dat de ‘clowns’ verwijderd zijn. Clowns in de posts van Q gaan altijd over de CIA. Zou het kunnen dat een duistere elite via de CIA de touwtjes in handen had in Noord Korea????? Helemaal interessant is dat het bericht afsluit met ‘Iran next’.

Dit zijn slechts een paar hoofdpunten uit het verhaal rondom Noord Korea. Als je zelf op onderzoek uitgaat kom je nog veel meer interessante en bizarre zaken tegen!

Iran
Terug naar Iran. Q schreef in maart – en ook in verschillende andere berichten – dat Iran als volgende aan de beurt zou zijn. De ontwikkelingen rondom Iran zijn nog in volle gang. Maar er zijn veel overeenkomsten. Er is nu veel harde taal over en weer en sancties die worden ingesteld. Precies als met de situatie in Noord Korea. Uiteindelijk zou het mij niet verbazen als Iran uiteindelijk buigt en bevrijd zal worden net als Noord Korea. De tijd zal het leren.

In de tweet bovenaan dit artikel noemt Trump ‘WORLD PEACE’ als zijn doel. Vrede op het Koreaanse schiereiland lijkt dichtbij en hopelijk komt dit ook in zicht voor Iran. De bevolking in Iran is al maanden in opstand en voert strijd voor vrijheid. We lezen hierover relatief weinig in onze media.

Wereldgebeurtenissen en het koninkrijk van God
In oktober 2016, nog voor de Amerikaanse verkiezingen waarin op 8 november 2016 Donald Trump werd verkozen tot president, las ik het boek ‘Gods Chaos Candidate’ van Lance Wallnau. Hierin beschrijft hij hoe hij een woord van God kreeg dat Trump president zou worden en dat Hij hem zou gebruiken als ‘sloopkogel tegen politieke correctheid’ en de wereld zou opschudden. Hij kreeg daarbij de tekst Jesaja 45 waar wordt gesproken over Koning Kores (Cyrus) die op wonderlijke wijze Babel heeft veroverd. Ik ben ervan overtuigd dat God op machtige wijze aan het werk is om duisternis en onrecht in de wereld te bestrijden en dat Donald J. Trump daarin een bijzondere rol speelt. Met dit verhaal in gedachten kijk je heel anders naar deze video:

Na 45 seconden in de video zegt Trump: “This is not simply another four-year election, this is a crossroads in the history of our civilization”.

Dit is een ongelofelijk statement waarvan ik denk dat deze waar is. Het is in mijn ogen een van de vele uitingen van de profetische gave die Donald Trump heeft – misschien wel zonder dat hij het zelf weet.

Er wordt veel gesproken over een ‘Great Awakening’, een grote opwekking en reformatie wereldwijd en een doorbraak voor Gods Koninkrijk. Ik vind het steeds waarschijnlijker worden om te geloven dat wat er momenteel gebeurt in de wereld en de rol die Trump en zijn team daarin spelen en de mysterieuze ‘Q’, deel uitmaken van het plan van God.

Zou het kunnen dat de grote opwekking en beweging van God waar wereldwijd door verschillende profeten over wordt gesproken onder onze ogen plaatsvindt en niet vanuit het instituut ‘kerk’ komt? Zou het kunnen dat dit de grote clash is waar ik in een eerdere post over schreef naar aanleiding van de profetie van Chuck Pierce?

En als het waar is, is dit niet alleen de verantwoordelijkheid van enkele wereldleiders, maar van ons allemaal! Durven we op te komen voor de waarheid? Ik bedoel daarmee uiteraard niet een letterlijke strijd, maar durven we op te komen en te staan voor waarheid en recht?

Een van de leuzen die op internet worden gebruikt in dit verband is ‘Where We Go One, We Go All’ oftewel WWG1WGA

Tot slot
Als je zelf op zoek gaat naar meer informatie wil ik je alvast waarschuwen: als je gaat graven kun je bizarre zaken tegenkomen waarvan je misschien denkt, ik wou dat ik dat helemaal niet wist. Je krijgt een inkijkje in sommige van de meest duistere zaken waar mensen bij betrokken zijn. Wat ik belangrijk vind om daarbij te zeggen is 1) Jezus heeft alle duisternis overwonnen dus wordt er niet bang van en 2) de mensen die betrokken zijn bij deze zaken zijn allemaal mensen die door God gemaakt zijn en door hem geliefd zijn. Hoewel recht en gerechtigheid belangrijk zijn en hun uitwerking horen te krijgen, is God uiteindelijk op zoek naar de harten van deze mensen. Hij wil niets liever dan dat ze uit hun blindheid worden bevrijd en in Zijn Koninkrijk binnenkomen. Wees dus voorzichtig met je eigen oordeel en je eigen hart hierin.

#GreatAwakening  #WWG1WGA

Suggesties om zelf op onderzoek uit te gaan
De posts van Q vind je onder andere hier:
https://qmap.pub/

Artikel van Dave Hayes oftewel Praying Medic  https://prayingmedic.com/2018/07/19/q-anon-a-personal-awakening/

Artikel van Martin Geddes
https://medium.com/@martingeddes/wwg1wga-the-greatest-communications-event-in-history-698ba926df64

Artikel van Chris Jacobson http://chrisjacobson.net/compassion-in-the-aftermath-of-the-storm/