Is wat we nu met elkaar meemaken ’the Storm’?

Heb jij het moment meegekregen toen president Trump met een heel aantal hoge militairen en hun vrouwen bij elkaar was en tegen de aanwezige verslaggevers zei:

“Do you guys know what this represents? Maybe it’s the calm before the storm”

Donald J. Trump – begin oktober 2017

De verslaggevers vroegen onmiddellijk over welke storm de President het had, maar hij ging niet direct op hun vragen in. Uiteindelijk zei hij: “You’ll find out”.

Een paar weken na deze bijzondere uitspraak, op 28 oktober 2017 begint de grootste online informatie campagne ooit. Een anonieme persoon (of meerdere personen) begint met een serie posts op een online forum en noemt zichzelf ‘Q’.

Inmiddels (maart 2020) zijn er al bijna 4.000 posts gedaan door deze Q. De informatie wordt druppelsgewijs gegeven. Vaak in de vorm van vragen of cryptische uitspraken. Alles bij elkaar vormt het een verhaal van een corrupte elite die wereldwijd de touwtjes in handen heeft en een lange termijn plan aan het uitwerken is om de volledige controle over alles en iedereen in de wereld te krijgen. Deze groep wordt vaak aangeduid als de ‘Deep State’ of ‘cabal’. De posts vertellen ook het verhaal van een militaire operatie die is gestart om dit te stoppen en de wereld weer echt vrij te maken. Het presidentschap van Trump heeft hier alles mee te maken.

Niemand weet hoe het precies zit, maar het lijkt erop dat Q een klein team is van mensen die dichtbij Trump staan en nauw met hem samenwerken. Inmiddels zijn er vele miljoenen mensen over de hele wereld die bekend zijn met het fenomeen Q en er zijn talloze foto’s van mensen over de hele wereld met een of andere referentie aan Q. Ook tijdens de rally’s van Trump zie je regelmatig verwijzingen ernaar.

Een van de verhaallijnen die wordt geschetst is een ‘Storm’ die eraan komt. Het is niet helemaal duidelijk hoe en wanneer deze storm precies gaat plaatsvinden, maar het gaat over het oprollen en uitschakelen van de cabal die bestaat uit: politici, directeuren en ondernemers, bekende acteurs en artiesten, NGO’s etc.

Misschien denk je nu bij jezelf ‘dit is een absurd verhaal, dat kan niet waar zijn. Niemand is zo slecht en ik geloof nooit dat er mensen zijn die dit soort dingen doen’. Ik begrijp je. Ik dacht er precies hetzelfde over toen ik in april 2018 voor het eerst door iemand op Q gewezen werd. Ik begon te lezen en te onderzoeken. Naarmate ik me er verder in verdiepte kwam ik dingen tegen waarvan ik liever niet wist dat het bestond of gebeurde. Ik hoopte steeds meer dat het niet waar zou zijn…

Veel dingen waarvan ik dacht dat ik wist hoe het zat, bleken totaal anders te zijn. Of het nu gaat over wat je op school leert over onze geschiedenis, de echte bedoeling van allerlei internationale organisaties, de theologie die je wordt geleerd in de kerk, het ware gezicht van bekende personen waar ik vroeger tegenop keek en de oorzaak en het verloop van allerlei oorlogen en rampen.

Hoe langer ik het bestudeerde en hoe verder ik erin dook, hoe meer ik tot de onvermijdelijke conclusie kwam dat het aannemelijker is dat het wel waar is dan dat het niet waar is. Weet ik het 100% zeker? Nee. Maar het is in mijn ogen wel het meest waarschijnlijke scenario en er zijn heel wat ‘Q-proofs’ die op zichzelf misschien niet overtuigend genoeg zijn, maar allemaal bij elkaar een overtuigend verhaal vertellen dat geen toeval meer kan zijn. Of zoals Q zelf vaak aangeeft:

“When does it become mathematically impossible?”

Q

Ik denk dat een van de grootste ‘denkfouten’ die we als mensen maken is dat we denken en geloven dat het systeem van de wereld in de kern goed is en dat er hooguit wat rotte appels her en der zijn. Met ‘het systeem’ bedoel ik: overheden, rechtspraak, wetgeving, onderwijs, kerken, internationale organisaties en instituten zoals de VN en de EU. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat criminaliteit iets is dat zich vooral in onze eigen dagelijkse wereld afspeelt: de straat waar je woont, de school waarop je zit, het park waar je wandelt, het metrostation waar je dagelijks komt enzovoorts.

De grootste verandering van denken waar we mee te maken krijgen is dat we dit in mijn ogen precies verkeerd om zien: het grote systeem van de wereld is door en door corrupt en crimineel. Onze eigen leefwereld heeft misschien ook problemen, maar die zouden grotendeels opgelost zijn als het grote systeem weer zou kloppen. De mens is niet zo slecht als het systeem ons wil doen geloven en heeft niet overal controle, toezicht en onderdrukking nodig.

“Onze ‘macro-wereld’ die onder andere bestaat uit overheden, het rechtssysteem, internationale organisaties en instellingen is door en door rot en heeft niet vrijheid, veiligheid en welvaart voor burgers als doel. Ons ‘micro-systeem’ oftewel onze dagelijkse leefwereld, is minder slecht dan wij denken ondanks de criminaliteit die ook daar plaatsvindt. Helaas denken de meeste mensen op dit moment dat het precies andersom is.”

Terug naar nu. Op dit moment heeft het corona virus een grote impact op ons leven. Veel landen zijn in lockdown en het openbare leven ligt grotendeels stil. De meeste mensen zitten thuis en zorgen dat ze genoeg voorraden hebben om te overleven en veilig te zijn in deze onzekere situatie.

Er gaat veel verschillende informatie rond over het virus. Wie weet nog wat waar is en wat niet? Er lijkt inmiddels veel bewijs te zijn dat het virus is gemaakt in een laboratorium en dat het niet toevallig in de wereld is gekomen. Zit de Deep State hier achter? Hebben ze hier een speciale agenda mee voor ogen?

De afgelopen twee jaar is er veel over de op hand zijnde ‘Storm’ die president Trump noemde geschreven. Op 21 februari 2020 riep Q op om voor te bereiden voor de Storm. Is de situatie waar we nu in zijn beland deze Storm? Is dit het moment nu iedereen thuis zit en het openbare leven grotendeels plat ligt de ultieme gelegenheid voor een grote Reset? Om mensen te arresteren, plaatsen en zaken veilig te stellen, het financiële systeem te resetten en de wereld voorgoed te veranderen? Laat ik duidelijk zijn: ik geloof niet dat het virus in de wereld is gebracht door de good guys. Ze waren waarschijnlijk wel op de hoogte van de plannen en hebben gewacht en maken gebruik van de gelegenheid die het biedt. Een perfect storm die zich tegen de daders keert.

Vergezocht? Misschien… maar ik hoop dat het waar is. Ik wil afsluiten met de volgende speech van Trump:

The best is yet to come

Deze speech is gericht aan Amerikanen en gaat in eerste instantie over de Verenigde Staten, maar ik zie dit als een boodschap aan de hele wereld.

The best is yet to come!

Wil je zelf de Q posts lezen? Ga dan bijvoorbeeld naar qmap.pub

Er zijn een heel aantal mensen die online goede interpretaties geven van wat Q schrijft en diepgravend onderzoek doen naar allerlei gebeurtenissen die onze geschiedenis hebben bepaald. Zoals bijvoorbeeld @prayingmedic en @martingeddes