De strijd om onze perceptie van hemel en hel

Dit is een vertaling van een artikel van Martin Geddes (overgenomen met toestemming) van 8 augustus 2020.

“Van alle soorten tirannie, is tirannie voor de bestwil van de slachtoffers het meest onderdrukkend.” – C.S. Lewis

Als kwaadaardige genialiteit bestaat, hoe kunnen we dan weten of we bedrogen worden of niet? Hoe voorzichtig we ook zijn, er zal altijd een Machiavelliaans plot zijn dat beter en slimmer is in ondermijning dan we kunnen vermoeden of begrijpen. Dit is niet zomaar een theoretische vraag, maar de situatie van onze wereld op dit moment waar een strijd gaande is tussen verschillende paradigma’s van wat rechtvaardig is.

De afgelopen jaren heb ik de kans gehad om mijn baan in het bedrijfsleven achter me te laten en meer te leren over de werking van onze technocratische maatschappij en de machtsbasis erachter – banken, de media, universiteiten en IT.

Op het eerste gezicht hebben we in onze moderne wereld de waarden uit de Verlichting en wetenschappelijke rationaliteit. Maar als je de culturele laag daarvan afhaalt, zien we een oorlog om objectiviteit – een gigantische machtsstrijd die onze werkelijkheid bepaalt.

De wortels van de Anti-Verlichtingsbeweging (voor zover je de Verlichting ‘verlicht’ kunt noemen) zijn complex en divers. Een terugkerend thema is de invloed van de ‘Frankfurter Schule’ en de ‘kritische theorie‘ en de ideologie daarachter. Dit houdt simpel gezegd in dat alle maatschappelijke fenomenen worden bekeken door de lens van macht en dominantie. Conflict en hiërarchie (in plaats van liefde en zorg) zijn de achterliggende drijvende krachten achter ons economische en sociale leven.

Om te zeggen dat de filosofische uitgangspunten van de Frankfurter Schule van Cultureel Marxisme controversieel zijn is een groots understatement. De kritische theorie komt op mij over als een psychopathische doctrine die uitgaat van onjuiste aannames zoals over de verdeling van middelen, de afwezigheid van wederzijdse zorg tussen vreemden en de aanwezigheid van strenge scheiding tussen sociale klassen. Het ‘ontmenselijkt’ ons en ziet ons als niet meer dan lid van ofwel de onderdrukkende of de onderdrukte klasse.

De hedendaagse ‘intersectionaliteit’ stuwt dit anti-individualistische model tot de verschrikkelijke toestand van versplinterde en wedijverende identiteitsgroepen. Om vooruit te komen in deze wereld moet je je houden aan wat de groep ‘juist’ vindt. Dit is waar het grootste probleem zit: het weghalen van macht bij de (vermeende) onderdrukker ten gunste van de onderdrukte wordt een (kwaadaardig en tiranniek) doel op zichzelf. Iedereen wordt uiteindelijk onderdrukt door degene die aan de macht zijn (in overheden en grote bedrijven).

Deze manipulatie van de macht van de groep eigent zich de individuele ethiek en wetenschappelijke rationaliteit toe met vreselijke gevolgen. Iedere technocratische interventie kan achteraf worden goedgepraat zolang het overeenkomt met scheiding tussen de onderdrukkende en onderdrukte partijen. Je hoeft alleen maar iemand te verklaren tot slachtoffer (een oudere persoon met COVID) en de staat (als redder) kan de natuurlijke en individuele rechten van iedere ‘overtreder‘ inperken ( “verplichte vaccinatie voor iedereen”).

Deze dysfunctionele dynamiek tussen slachtoffer/onderdrukker/redder houdt zichzelf in stand als de voormalige overtreder nu opeens een slachtoffer is (schade door vaccinaties). De voormalige redder is nu de dader (“tirannen met naalden”) en het voormalige slachtoffer wordt nu de redder (“schadevergoeding”). Bij iedere ‘ronde’ komt uiteindelijk steeds meer macht terecht bij de (vaak verborgen) heersers van het systeem en steeds minder bij het soevereine individu. Onze aangeboren ‘natuurlijke rechten’ als mens worden langzaam uitgehold.

Deze (on)ethische leer van “sociaal rechtvaardige” machtsoverdracht is de basis onder een nieuwe ‘quasi-officiële’ religie: ‘Sciëntisme’. Dit is een starre set van overtuigingen over onszelf en onze plaats in de kosmos. Wetenschappelijke experts zijn dan de aangewezen personen om het bewijs te leveren als onderbouwing van de vooraf bepaalde acties van de machthebbers in hun eigen belang (MvdB: de rol van het RIVM als het gaat over het coronavirus bijvoorbeeld).

Als je echt goed bent in sciëntisme, krijg je een doctoraat als bewijs dat je geen afvallige bent en om je plek in de mainstream te verdienen. Deze eerbiediging van autoriteit is het tegenovergestelde van werkelijke wetenschap. Zoals Richard Feynman zei: “wetenschap is de overtuiging van de onwetendheid van experts.” Hieruit volgt impliciet dat ieder individu het recht heeft om de empirische en logische basis van publieke beleidsbeslissingen ter discussie te stellen. Sciëntisme is Cultureel Marxisme verkleedt als empirische rationaliteit en leidt tot “Nep Wetenschap”.

De onterechte conclusies van Sciëntisme (zoals over klimaatverandering bijvoorbeeld) moeten worden gesleten aan een niet willend en onwetend publiek. Daarom wordt de zojuist genoemde ‘Nep Wetenschap’ gemengd met ‘Nep Nieuws’. De wetenschappelijke benadering van het manipuleren van de mening van mensen – noem het PR of propaganda – brengt ons bij de duistere discipline van ‘social engineering’. Organisaties als het Tavistock Instituut worden beschuldigd van zwaar onethische activiteiten als steun aan een corrupt establishment en de moderne media industrie. We worden eindeloos bestookt met ‘wetenschappelijke’ campagnes die tot onze eigen ondergang leiden.

Computers kunnen het beïnvloeden van de mening van een individu automatiseren. In de wereld van sociale media en algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie kan eenheid of juist conflict, kunstmatig worden gecreëerd. Als de basis onder het psychopathische machtssysteem bestaat uit onderdrukker tegenover onderdrukte, dan is de beïnvloeding van de ‘mind’ de brandstof en de ontstane sociale verdeeldheid het vuur. Hoe groter de versplintering van de publieke ruimte, hoe meer energie wordt verspild door het publiek al vechtend tegen zichzelf. Des te minder energie wordt daardoor gericht tegen het feodale systeem van de heersende klasse.

Mensen zijn van nature liefhebbend en meewerkend: we voeden onze kinderen op en zorgen voor huisdieren. Om voor verschillen en verdeeldheid te zorgen (en daarmee voor meer macht voor de Cultureel Marxisten) moet het publiek voortdurend worden overtuigd van een alternatieve werkelijkheid en valse rechtvaardigheid om deze natuurlijke harmonie te verstoren. Hoog wordt laag, Zwart wordt wit, en wat hemel en hel is wordt omgedraaid. Een gedeelde werkelijkheid creëert natuurlijke samenhang – juist daarom zijn empirie en objectiviteit de vijanden van de corrupten en machtigen.

Het is niet moeilijk om te zorgen dat mensen feiten en fictie door elkaar halen. De radio uitzendingen van Orson Welles’ ‘War of the Worlds‘ uit 1938 bewijzen dat. We komen daardoor terecht in wat lijkt op de allegorie van de grot van Plato. Een eindeloos grottenstelsel waarin iedere ‘ruimte’ in de grot z’n eigen ‘schaduw-oorlog-film’ laat zien aan de toeschouwer die weg wil uit de onderdrukking van z’n identiteit. De bewoners van de grot hebben misschien wel de keuze om te kiezen in welk deel van de grot ze verblijven, maar krijgen nooit voldoende informatie om te begrijpen dat ze uit de grot zouden kunnen waar de ‘filmmakers’ zich bevinden.

Om dit systeem van ‘sociale beheersing’ breed op te schalen moet in de loop van de tijd het wereldbeeld van de hele bevolking worden veranderd. Er is een totale omdraaiing van de werkelijkheid voor nodig waar – zoals George Orwell schrijft – “oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en onwetendheid is kracht”. Ook ziekte is gezond zijn, en waarheid is leugen. Ik moet toegeven dat “abortus is gezondheidszorg” in deze categorie valt. Dood is objectief gezien geen gezondheid voor een ongeborene en is een schending van de eed van Hippocrates.

Door de werkelijkheid te manipuleren tot een volledig omgekeerde wereld, kunnen eindeloze “subjectieve virtual reality grotten” worden gecreëerd en de maatschappij volledig in de greep worden gehouden. Voor zover ik het begrijp, is deze omdraaiing van goed en kwaad, feit en fictie, de essentie van de Satanische leer.

Iedere grotbewoner denkt dat hij in De Waarheid leeft en houdt angstvallig vast aan het deel van de door hem gevalideerde objectiviteit. Degenen in aangrenzende grotten die een ander verhaal vertellen zijn in de ogen van de eerste persoon verblind. De hemel is het schaduw-spel dat jij ziet. De hel is iedereen die praat over het verlaten van de grot: dat moeten wel gevaarlijke extremisten zijn of lid van een sekte.

We zien dit regelmatig in de politiek waar het van het allergrootste belang is om bij het gekozen verhaal te blijven ondanks bewijs van het tegenovergestelde. Het hele concept van objectiviteit wordt subjectief geherdefinieerd en onderworpen aan de behoefte om grip en controle te houden via culturele verdeeldheid (ook wel bekend als ‘diversiteit’… van alles behalve wat je gelooft).

In de Post-Verlichtings wereld van Cultureel Marxisme, zijn feiten ondergeschikt aan dogma’s. Ideeën worden niet meer beoordeeld onafhankelijk van wie het komt – of hun identiteit en positie. Losgekoppelde, onafhankelijke waarneming en objectieve beoordeling worden gezien als vorm van haat tegenover degene met het zwakke argument.

We zien dit in extreme mate in de Verenigde Staten. In Seattle moesten ambtenaren op cursus om zich te ‘ontdoen van hun blankheid‘. Conflicten werken goed om een provocatief verhaal van angst te promoten. De TV biedt net voldoende gevoel van veiligheid voor mensen om verder te gaan… tot het volgende nieuwsbulletin. Om voortdurend conflict te promoten heeft de massa media verdeeldheid nodig. Regelmatig wordt deze gecreëerd waar deze helemaal niet bestaat. Dat het grootste deel van de wereld objectief gezien vredig is en de meeste mensen in harmonie leven wordt niet eerlijk gecommuniceerd.

De media industrie is betrokken bij een totale oorlog tegen objectiviteit en ze schamen zich daar niet in het minst voor. The Atlantic bespotte onlangs beslissingen nemen op basis van data. Salon probeert je wijs te maken dat “Amerikanen geen behoefte hebben aan meer objectiviteit in journalistiek“.

De media bazen en eigenaren van de Plato’s grot bepalen wat echt en objectief is: jij als publiek moet dat maar accepteren als gegeven en het niet ter discussie te stellen. Als je geluk hebt kun je, als je het er niet mee eens bent, naar een grot verderop die meer bij je past.

De vernietigende oorlog tegen objectiviteit door de Frankfurter Schule duurt al twee eeuwen. We staan op het punt dat deze filosofische invasie van onze maatschappij tot een ontknoping komt. Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen die op het juiste moment samenkomen die ervoor zorgen dat we het OF laten stoppen en verder vrij kunnen leven OF dat we ons eraan onderwerpen als slaven.

De eerste is de veelheid van politieke mega-schandalen, waar de media bij betrokken is, die op het punt van breken staan. Om specifiek te zijn, we weten nu dat president Obama en zijn team het team van Donald Trump heeft bespioneerd en een coup-poging heeft gelanceerd via verschillende manieren (Steele dossier/Russiagate en de Oekraïne/Impeachment hoax).

Generaal Flynn is vals beschuldigd van misdaden en is vervolgd door justitie en de FBI via een corrupt rechtssysteem om ervoor te zorgen dat hij niet zijn positie kon vervullen en schandalen zoals Uranium One en Irangate kon onthullen. Deze machtsgreep is het grootste politieke schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis.

Het tweede is het uitrollen van de verplichting tot het dragen van mondkapjes in het kader van een gehypte pandemie die allang over is door groepsimmuniteit die is bereikt. De economie is platgelegd, culturele activiteiten opgeschort, en het normale leven is vernietigd. Occulte rituelen (distancing, wassen, bedekking, bespotten) worden opgedrongen aan een onwetende massa door corrupte medici en media.

Terwijl Ivermectin, Budesonide en Hydroxychloroquine allemaal bewezen behandelingen zijn voor COVID-19, waardoor het niet bedreigender is dan de griep, probeert de farmaceutische industrie wanhopig om een vaccin op de markt te brengen zonder dat iets bekend is over de lange termijn veiligheid. Gecombineerd met het feit dat tienduizenden ouderen in verpleeghuizen de dood zijn ingestuurd is dit de grootste medische misdaad in de Verenigde Staten (tot nu toe).

In werkelijkheid zijn zowel Spygate als Coronagate slechts aanwijzingen voor een superstorm van ontmaskering en openbaar worden van corruptie. The subjectivistische “Nep Media” en de “Nep Wetenschap” hebben nog niet eerder zo’n existentiële bedreiging gehad als nu. De harde feiten en data van deze beide zaken zijn inmiddels beschikbaar voor iedereen die het wil zien en horen.

Voor beide zaken zitten de groeiende community van open source onderzoekers en burgerjournalisten al jaren op het goede spoor. Tegelijkertijd wordt het verhaal van de autoriteiten en officiële nieuwsbronnen steeds meer ontkracht. Sommigen van ons zijn ontsnapt uit de grot en de ‘gevangenis van de mind’ en hebben de zon buiten gezien. Ze zijn weer naar binnen gegaan om de anderen te waarschuwen!

Alle verdeeldheid en bitterheid over wie er gelijk had in de subjectieve projectie wereld was nutteloos. Niemand had gelijk… Je moet het bord ‘uitgang’ volgen. De hemel is geen grot in het complex gecreëerd door de media, maar is de objectieve wereld buiten de grot!

Dit brengt ons dichtbij onze conclusie: hoe breken we los uit deze helse nachtmerrie van Cultureel Marxisme, kunstmatig gecreëerde verdeeldheid en de versnelde binding in slavernij van de mensheid door medisch totalitarisme? Zoals de quote van Lewis aan het begin zegt, de meest verschrikkelijke vorm van tirannie is voor je eigen gezondheid. We maken dit vandaag letterlijk mee!

Er staan gebeurtenissen op stapel de komende tijd die onvermijdelijk gaan plaatsvinden in de echte wereld die velen zullen dwingen om nog eens goed hun perceptie van hemel en aarde te heroverwegen. Dit zal een vernieuwde zoektocht op gang brengen om onderscheid te maken wat objectief en gefundeerd is – gegeven het toenemende collectieve inzicht in hoe lang kwaadaardige genialiteit over ons heeft geregeerd.

Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden in de veel bespotte QAnon beweging. Q heeft ons het filosofische gereedschap gegeven om te kunnen vaststellen wie het ‘subjectieve schaduw-spel’ volgt tegenover degenen die in staat zijn om na te denken over hun objectieve situatie in de vochtige grot. Slechts een beperkte blik is al genoeg om in te zien hoe de massa media weigert om de verdiensten van de Q drops – en het harde bewijs van de wijd verbreide criminaliteit en de ontkenning en bedekking ervan door te media – te erkennen.

De QAnon beweging wordt door de criminele media voorgesteld als een absurde, alternatieve sub-werkelijkheid als deel van de door de media zelf gecreëerde werkelijkheid. Woorden als ‘ontkracht’ en ‘extreem’ weerhouden de meeste mensen ervan om zich er zelf in te verdiepen. Het komt er in de kern op neer dat er een taboe op rust. De media kan het nooit eerlijk over hebben over de identiteit van Q. Het is precies het filosofische punt waarop het hele Nep Nieuws en Nep Wetenschap paradigma faalt.

Zodra je de identiteit van Q gaat onderzoeken, moet je je wereldbeeld uitbreiden met een partij die de film in de grot projecteert. En moet je erover nadenken wat de schaduw werkelijkheid die geprojecteerd wordt is ten opzichte van de echte wereld. De door de media gecreëerde werkelijkheid (official narrative) is per definitie te klein om de simpele vraag te overwegen: is er iemand die de film projecteert? Dit leert ons dat het geen deel kan zijn van de gecreëerde werkelijkheid, maar dat het deel is van een groter geheel.

Met andere woorden, de leugens en propaganda van “Nep Nieuws” en “Nep Wetenschap” – over zaken als Trump en COVID – kun je volledig verklaren vanuit de wereld van Q, maar omgekeerd is dat niet waar. Er is een objectieve vraag – de identiteit van Q – die een filosofisch instrument biedt om te bepalen wiens wereld “de grot” is en wiens wereld slechts de “geprojecteerde schaduwen” zijn.

Het nieuws is nep, de strijd (om objectiviteit) is echt. De eindeloze projectie van een valse werkelijkheid voor een publiek dat denkt dat het echt is, wordt door de “Q informatie bom” vernietigd. Het is een precisie wapen om de projectors van een valse werkelijkheid te lokaliseren en te vernietigen – hoe ver weg ze ook verstopt zijn.

Er is een hemelse ironie aan het einde van het helse Culturele Marxisme gebaseerd op een simpele identiteitsvraag.

Goedaardige genialiteit dus…

Dit artikel is met toestemming overgenomen en vertaald. Het originele artikel van @MartinGeddes is te vinden op Patreon: https://www.patreon.com/posts/wars-of-of-and-40245198

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.