Johannes Hus en reformatie

Ik schreef onlangs over het boek ‘Seers and Doers’ dat John Garfield heeft geschreven. Inmiddels is het boek uitgekomen en is het beschikbaar op de website van Amazon.

John vroeg of ik een video wilde maken als promotie voor het boek en om er meer uitleg over te geven. Deze video – opgenomen op vrijdag 6 juli – vind je hier (5m47):

Zoals ik in het filmpje vertel, was ik helemaal niet van plan om het in Zeist op te nemen, maar moest ik daar onverwachts heen en realiseerde ik me pas later dat dit Gods bedoeling was…

Ik hoorde dat er in de buurt van waar ik moest zijn een mooi Slot te vinden was en omdat ik de video die dag wilde opnemen besloot ik het daar te doen. Het was 5 minuten rijden en toen ik aankwam zag ik op een aantal borden wat voor Slot het was en bleek het sinds 1746 het hoofdkwartier van de Hernhutters ofwel de Evangelische Broedergemeente in Nederland te zijn. Deze opwekkingsbeweging uit de 18e eeuw is onder andere geïnspireerd door het werk van Johannes Hus (1369-1415).

Hus was een Tsjechische hoogleraar die bekend staat als voorloper van de reformatie. Ik had zijn naam wel eens gehoord, maar me nooit goed gerealiseerd wie hij was en wat zijn nalatenschap is. We kennen allemaal de grote namen uit de reformatie zoals Luther die in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde. Maar in de eeuw voorafgaand hieraan waren er verschillende mensen die kritiek hadden op de Rooms Katholieke kerk. Johannes Hus was daar een van. Hij had kritiek op de hierarchie in de kerk en net als John Wyclif bepleitte hij dat de bijbel het uitgangspunt en de maatstaf zou moeten zijn. Niet de paus, maar Jezus Christus is hoofd van de kerk. Omdat hij aan deze waarheid vasthield is hij uiteindelijk als martelaar gestorven op de brandstapel in 1415 in Praag.

Ik heb dit in het filmpje verwerkt en hoewel ik wist dat het geen toeval was dat ik op deze plaats was en in aanraking kwam met het werk van Hus, wist ik nog niet precies wat de relevantie – en de ongelofelijke timing! – was. Totdat een paar dagen later iemand me wees op een video van Lance Wallnau (zie hieronder, 12m01) die in Praag was opgenomen op 6 juli. Deze dag bleek de sterfdag van Hus te zijn! De video van Lance is gemaakt op het plein waar het standbeeld voor Hus staat. In deze video hoor je meer over het leven van Hus en zijn rol in de reformatie.

In de video laat Lance Wallnau zien dat op het standbeeld van Hus spreuken staan die gaan over het spreken van de waarheid en trouw blijven aan de waarheid.

Ik geloof dat God mensen wakker roept die durven opstaan voor de waarheid en voorlopers willen zijn van reformatie in de wereld in onze tijd. Mannen en vrouwen die geloven dat Jezus Christus Koning is en met Hem willen meewerken als zonen en dochters in de strijd tegen onrecht en corruptie om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap werkelijkheid te zien worden op aarde.

Doe je mee?